محصولات

دستگاه انعقادی

محصولات مشخصات دستگاه انعقادی نیمه اتومات قابلیت انجام دو تست انعقادی و اگریگیشن پلاکت انجام تست اگریگیشن پلاکت به روش: photoelectrical turbidimetric انجام تست انعقادی به روش: photoelectrical electromagnetism ویژگی ها انجام سریع تست با حجم کم نمونه دارای 3 چاهک گرمایشی برای معرف­ و 16 چاهک گرمایشی برای نمونه­ها نمایش دمای چاهک گرمایشی معرف­ها­ […]
ادامه مطلب

کیت انعقادی

محصولات کیـت های انـعـقـادی Sclavo – PT Ready Quick Kit (Silica) Sclavo – APTT-S Kit Sclavo – Fibrinogen Kit Sclavo – AT III Factor Xa kit Sclavo – D-Dimer Kit Sclavo – Protein S Coag Sclavo – Protein C Cromo Sclavo – Factor Sclavo – Factor Sclavo Calibration Plasma Sclavo – PT Ready Quick Kit […]
ادامه مطلب

کیت سرولوژی

محصولات کیـت های سـرولـوژی CRP Latex Test CRP Turbidimetric method CRP-ASO-RF Control CRP Latex Test CRP Latex Test کد CSA087027 : حجم 1 × 5 ml توضیحات : *  کیت CRP لاتکس کیفی * دارای کنترل مثبت و منفی * حساسیت بالا ( 5-10 mg/L ) * بدون اثر پروزن * در حجم ویال های […]
ادامه مطلب