نمایشگاه Medlab گسترده ترین نمایشگاه محصولات آزمایشگاهی پزشکی جهان

از یکبار مصرف ، ابزار و دستگاهها گرفته تا تجهیزات و فناوری پیشرفته ، Medlab خاورمیانه از متخصصان مراقبت های بهداشتی ، آزمایشگاهی و تجاری فرصتی غیرقابل قبول برای بررسی و تهیه محصولات برای مطابقت با الزامات ارائه می دهد. که در تاریخ 4 تا 7 بهمن سال 1400 برگزار شده و متخصصین این شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند.

پیام بگذارید