دستگاه Automatic Electrochemiluminescence Immunoassay eCL9000

Automated Electro-chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) Analyzer

ECL9000

آنالایزر تمام اتوماتیک ECL 9000 برند Lifotronic با قابلیت انجام  300 تست در ساعت، بر اساس پیشرفته ترین روش ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA) طراحی و ساخته شده است. کیت های متنوع و تست منوی جامع پنل های تیروئید، باروری، تومورمارکرها، تست های قلبی، التهابی، مارکرهای متابولیسم استخوان و غیره،  همگی در یک پلتفورم جمع آوری شده و جوابدهی سریع و صحیح را برای آزمایشگاه ممکن می سازد.

Methodology

Electro-chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)

Throughput

300 T/h, Constant throughput

Time to first results

9 mins

Reagent system

40 positions; Onboard refrigeration

Sample position

150 positions + 5 STAT positions

Incubation system

1575 positions

Dimensions

1665 mm×1000 mm×1282 mm

Automated ECL Immunoassay Analyzer
1
محصولات
1
پرسنل
1
متخصصین فنی
1
مشتریان
1
دستگاه نصب شده

پیام بگذارید