دستگاه Automated ECL Immunoassay Analyzer eCL8000

Automated Electro-chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) Analyzer

ECL8000

یک آنالایزر تمام اتوماتیک 86 تست بر ساعت است که بر اساس پیشرفته ترین روش ایمونواسی الکتروشیمیایی لومینسانس (ECLIA) است. بیش از 90 پارامتر موجود است که تیروئید، باروری، تومور، قلب، التهاب، نشانگر متابولیسم استخوان و غیره را پوشش می دهد.

روش کار

Electro-chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)

توان عملیاتی

انجام 86 تست بر ساعت  توان عملیاتی ثابت

زمان رسیدن به اولین نتایج

9 دقیقه

سیستم معرف

10 جایگاه ؛ یخچال داخلی

موقعیت نمونه

30 جایگاه ؛ بارگذاری مداوم  

سیستم انکوباسیون

100 جایگاه

ابعاد

650mm×620mm×650mm

1
محصولات
1
پرسنل
1
متخصصین فنی
1
مشتریان
1
دستگاه نصب شده

پیام بگذارید