دستگاه Automatic Electrochemiluminescence Immunoassay eCL9000

Automated Electro-chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) Analyzer

ECL9000

آنالایزر تمام اتوماتیک ECL 9000 برند Lifotronic با قابلیت انجام  300 تست در ساعت، بر اساس پیشرفته ترین روش ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA) طراحی و ساخته شده است. کیت های متنوع و تست منوی جامع پنل های تیروئید، باروری، تومورمارکرها، تست های قلبی، التهابی، مارکرهای متابولیسم استخوان و غیره،  همگی در یک پلتفورم جمع آوری شده و جوابدهی سریع و صحیح را برای آزمایشگاه ممکن می سازد.

روش
کار

Electro-chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)

توان
عملیاتی

انجام
300 تست بر ساعت  توان عملیاتی ثابت

زمان رسیدن به اولین نتایج

9 دقیقه

سیستم معرف

40 جایگاه ؛ یخچال داخلی

موقعیت نمونه

+150 جایگاه STAT 5 جایگاه

سیستم
انکوباسیون

1575 جایگاه

ابعاد

1665mm×1000mm×1282mm

1
محصولات
1
پرسنل
1
متخصصین فنی
1
مشتریان
1
دستگاه نصب شده

پیام بگذارید